Děti z družiny navštívily knihovnu

08.02.2019

Ve středu 6. 2. navštívily knihovnu děti ze školní družiny s p. učitelkou Fojtíkovou. V úvodu se seznámili s pravidly půjčování knížek, třídění podle věku a témat. Zajímali se také o nabídku časopisů a deskových her. Společně jsme si prohlédli novinky v dětské literatuře a děti si vypůjčily knihu Lovci pokladů ke společnému předčítání v družině.