Historie, současnost

Historie

Obecní knihovna v Jablůnce byla zřízena roku 1920. V důsledku zákonného ustanovení zřídilo obecní zastupitelstvo obecní veřejnou knihovnu, k jejíž správě zřídilo čtyřčlennou radu. Prvním knihovníkem byl učitel Miroslav Tetter. Knihovna měla 321 knih a byla umístěna v budově tehdejší školy - tato budova byla v roce 2010 zbourána, nacházela se vedle nynějšího obecního úřadu, mnoho let v ní byla pošta a v posledních letech firma Plynoservis pana Josefa Machaly a dva obecní byty IV.kategorie.

V 60. letech 20. stol. se jablůnecká knihovna stala tzv. knihovnou "střediskovou" pro knihovny v menších okolních obcích - Pržně, Mikulůvce, Oznici, Bystřičce, Růžďce, Malé Bystřici a také pro knihovnu Revolučního odborového hnutí ve Zbrojovce Jablůnka. Nacházela se v jedné místnosti tehdejšího národního výboru. V roce 1981 byla přestěhována do zrekonstruovaných prostor budovy vedle evangelického kostela, která do té doby byla sídlem veřejné bezpečnosti. V roce 1996 se opět stěhovalo, a sice do jednoho oddělení mateřské školy, které bylo pro nedostatek dětí využíváno jako sklad obecního úřadu. Budova u kostela byla opravena a předána k užívání České poště. Do roku 1997 byla jablůnecká knihovna stejně jako všechny knihovny ve vsetínském okrese součástí Okresní knihovny Vsetín.

V mateřské školce, ve světlých, vzdušných a příjemných prostorách sídlí knihovna dosud.

Současnost

 Od roku 1997 je zřizovatelem knihovny Obec Jablůnka. Knihovna však i nadále plní "střediskovou" funkci. Díky dotaci Zlínského kraje zajišťuje ve spolupráci s MVK ve Vsetíně odborné knihovnické služby knihovny v těchto obcích: Pržně, Mikulůvce, Oznici, Bystřičce, Růžďce, Malé Bystřici.  Pro tyto knihovny zajišťuje metodickou i přímou odbornou pomoc, zejména v oblasti zpracování a uchovávání knihovního fondu.

Statistické údaje za loňský rok

V roce 2016 měla knihovna 298 registrovaných čtenářů, z toho 99 dětí. Všichni si vypůjčili 14 130 knih a časopisů. Do knihovny přibylo 410 nových knih, vyřazeno bylo 316 poškozených, neopravitelných a zastaralých knih, odebíráme 22 titulů časopisů. Za knihy i časopisy zaplatil obecní úřad v roce 2016 80.728,- Kč. Celkem pro návštěvníky knihovny bylo uspořádáno 87 kulturních nebo vzdělávacích akcí.

Všechny knihy, které se v naší knihovně nacházejí, si můžete vyhledat pomocí on-line katalogu v sekci "On-line katalog". Pokud některou Vámi požadovanou knihu nenaleznete v našem katalogu, můžete se podívat do "Souborného katalogu", který buduje Masarykova veřejná knihovna Vsetín a je na stránkách www.mvk.cz - knihy, které jsou v Jablůnce a v knihovnách v okruhu její regionální působnosti mají sigla VSG510.

TOPlist
Základní knihovna Jablůnka, Jablůnka 503, 756 23 Jablůnka, tel. 571 452 658
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!